Index CAQI

Kategoria Stężenie 1h PM10 [µg/m3] Stężenie 1h PM2.5 [µg/m3] Informacja zdrowotna
Bardzo wysoki > 180 > 100 Jakość powietrza jest niebezpiecznie zła, osoby narażone na ryzyko* powinny bezwzględnie unikać wyjść na zewnątrz, pozostałe osoby powinny ograniczyć wyjścia do minimum, wszelkie aktywności na zewnątrz są odradzane
Wysoki 91 - 180 51 - 100 Jakość powietrza jest zła, osoby narażone na ryzyko* powinny unikać wyjść na zewnątrz, pozostałe osoby powinny je ograniczyć, nie zalecane są aktywności na zewnątrz
Średni 51 - 90 31 - 50 Jakość powietrza jest średnia, zanieczyszczenie powietrza stanowi zagrożenie dla osób narażonych na ryzyko*, które mogą odczuwać skutki zdrowotne, pozostałe osoby powinny ograniczyć spędzanie czasu na zewnątrz zwłaszcza gdy doświadczą takich symptomów jak kaszel lub podrażnione gardło
Niski 26 - 50 16 - 30 Jakość powietrza jest akceptowalna, zanieczyszczenie powietrza może stanowić zagrożenie dla osób narażonych na ryzyko*, warunki dobre dla aktywności na zewnątrz
Bardzo niski 0 - 25 0 - 15 Jakość powietrza jest zadowalająca, zanieczyszczenie powietrza nie stanowi zagrożenia, warunki idealne dla aktywności na zewnątrz

* Dzieci i osoby starsze, osoby z chorobami serca i chorobami układu oddechowego, astmatycy i osoby szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenie powietrza

Powrót do strony głównej